Rzymskokatolicka Parafia Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wałbrzychu

Sprawozdanie za rok 2013

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK 2013
 
Rok 2013 Ojciec św. Benedykt XVI ogłosił Rokiem Wiary – „ Jesteście solą ziemi”.
Miniony rok przyniósł wiele wydarzeń. Rok 2013 to 7 rok mojej pracy w tej parafii.

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU 2013:
 • 20 stycznia 2013 - kolejny raz wspólnie kolędowaliśmy na plebanii dzieląc się opłatkiem.
 • 20 - 26 lutego 2013 - odbyły się rekolekcje wielkopostne, które prowadził O. Nikodem Suchanek (Franciszkanin).
 • 28 lutego 2013 - zakończenie pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI.
 • 13 marca 2013 - wybór nowego papieża. W drugim dniu konklawe papieżem został wybrany kardynał Jorge Mario Bergoglio (z Argentyny), który przyjął imię Franciszek.
 • 2 kwietnia 2013 - kolejny raz na stadionie na Białym Kamieniu spotkaliśmy się na Mszy Świętej, aby modlić się o szybką kanonizację błogosławionego Jana Pawła II.
 • 23 kwietnia 2013 - odpust parafialny. Uroczystościom odpustowym św. Wojciecha przewodniczył Ks. Bp Ignacy DEC. Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia konfesjonałów i bocznych ławek, oraz udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.
 • 13 maja do 13 października - uczestniczyliśmy w nabożeństwach Fatimskich, które prowadził Ks. Proboszcz.
 • 18 maja 2013 - w naszym kościele miało miejsce misterium słowno-muzyczne "Tajemnica Światła"
 • 30 maja 2013 - Uroczystość Bożego Ciała. Po raz drugi w procesji Bożego Ciała przeszły wspólnie trzy parafie Piaskowej Góry. Procesja zakończyła się w strugach deszczu. Jak zwykle po zakończeniu procesji na placu kościelnym rozpoczął się Festyn Parafialny.
 • 29 czerwca 2013 - zmiany personalne w naszej parafii. Ksiądz Biskup przeniósł Ks. Piotra Mycana z naszej parafii do Boguszowa, zaś do nas skierował Ks. Pawła Dancewicza z parafii Aniołów Stróżów z Wałbrzycha.
 • 9 sierpnia 2013 - z Księdzem Biskupem wzięliśmy udział w zakończeniu 10 Pielgrzymki Diecezjalnej na Jasnej Górze
 • październik 2013 - Październik to miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. W tym roku dzieci szkolne i młodzież licznie uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych.
 • Adwent 2013 - Rozpoczął się nowy rok liturgiczny pod hasłem "Wierzę w Syna Bożego". Roraty prowadził je Ks. Paweł Dancewicz. Za przygotowanie nas do głębokiego przeżycia świąt Bożego Narodzenia – Księże Pawle – serdeczne Bóg zapłać!
Odwiedziny chorych
Chorych odwiedzamy w I soboty miesiąca 25 osób:
Ks. Paweł – 15; Ks. Proboszcz – 10
W niedzielę Pan szafarz Mirosław Kochalewicz roznosi Komunię św. 10 chorym
 
DZIAŁALNOŚĆ PARAFII:
 
Katechizacja:
Na terenie parafii jest szkoła podstawowa nr 15 i przedszkole. Dzieci są objęte katechezą w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
Zajęcia prowadzą: Ks. Paweł Dancewicz i katechetka p. Mieczysława Mierzejewska.
Ks. Paweł przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania,
Pani Mieczysława przygotowuje dzieci do pełnego uczestnictwa we Mszy św.
 
Czytelnictwo:
Gość Niedzielny – 50
Mały Gość – 30
Niedziela – 25
Nasza droga – 7
Świat misji – 4
Misje dzisiaj – 4
L’osservatore Romano – 4
 
Finanse:
Parafia nie posiada długu.
Dochody - budowa kościoła:
saldo z roku 2012 : 92.471,06 zł
w 2013 zebrano : 144.045,48 zł
RAZEM : 236.516,54 zł
 
Ogrzewanie kościoła:
zebrano na ogrzewanie : 10.900 zł
koszt ogrzewania : 19.537,46 zł
 
Wydatki:
Prace przy kościele : 161.544.08 zł
Dopłata do ogrzewania : 8.637.46 zł
SALDO : 66.355
Środki na koncie depozytowym = 15.580,40 zł
 
CARITAS
saldo z roku 2012 - 6.999,53 zł
przychody w roku 2013 - 4.443,00 zł
rozchody 2013 - 2.364,40 zł (zapomogi, obiady, lekarstwa, przybory szkolne, odzież zimowa…)
pozostaje 9.078,13 zł
Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego w Świdnicy.
Ofiary ze składek Towarzystwa na Seminarium wyniosły:
w roku 2009 - 3.099,50 zł
w roku 2010 - 2.214,10 zł
w roku 2011 - 1.966,00 zł
w roku 2012 - 1.835,00 zł
w roku 2013 - 2.184,00 zł
 
Inwestycje 2013 w naszym kościele:
 • Nowa więźba dachowa przy wieży,
 • Kompleksowe prace sufitu kościoła,
 • Malowanie całego kościoła
 • Nowe oświetlenie kościoła: zainstalowano nowe włoskie żyrandole typu Maria - Teresa, w żyrandolach zainstalowano żarówki 3W LED - dające bardzo duże oszczędności w poborze energii elektrycznej
 • Zainstalowano oświetlenie stacji Drogi Krzyżowej - wykonane także w technologii LED,
 • Zabudowano wnęki pod schodami prowadzącymi na chór - w wyniku tego pozyskano dwa pomieszczenia - jedno z przeznaczeniem na środki i sprzęt do utrzymania czystości kościoła, drugie na materiały do dekoracji kościoła.
 • Oddano do użytku drugą zakrystię - wykonano nowy podwieszany sufit, wykonano nowe pomieszczenie sanitarne (łazienka + WC), oraz pomieszczenie na prasowalnię.
 • Przy ołtarzu głównym przygotowano miejsce na relikwie św. Wojciecha.
 • Odnowiono 2 puszki na komunikanty oraz drugą parę dzwonków.
 
Inwestycje na plebanii:
Od czerwca 2012 plebania, kaplica i zabudowania (wraz z całym terenem) nie należy już do parafii. Parafia została wywłaszczona i nie wypłacono za to żadnego odszkodowania. W związku z powyższym nie dokonywano żadnych inwestycji na plebanii.
 
Plany na przyszłość:
 • umeblowanie drugiej zakrystii,
 • budowa ołtarza głównego wraz z tabernakulum,
 • wykonanie nowych ławek do kościoła,
 • budowa nowej plebanii - po otrzymaniu odszkodowania za istniejącą.
Podziękowania:
 
Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich tworzących naszą Wspólnotę Parafialną - za serdeczność, życzliwość i dobroć jaką od Was doznaję. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom, sponsorom i darczyńcom.
 
Dziękuję Ks. Pawłowi,
Panom: Jerzemu – kościelnemu i Andrzejowi – organiście.
Dziękuję Paniom: Mariannie, Honoratce, Halince, to dzięki nim plebania jest zadbana, a my nie chodzimy głodni.
Wielkie dzięki panu Mirkowi – szafarzowi, wszystkim lektorom, ministrantom i kandydatom.
Podziękowania kieruję także do pani Mieci Mierzejewskiej – katechetki i oraz pani Tereni Kasperowicz.
Szczególną wdzięczność kieruje do Pana Jacka Kramnika – kierownika budowy kościoła.
 
Bardzo serdecznie dziękuję paniom: Krysi Kruhlak, Wandzi Gieza, Wandzi Chudobskiej z mężem, Pani Neli z mężem, za wszelką pomoc i ich posługę na rzecz nasze Parafii. Dziękuję paniom dbającym o kwiaty i piękno naszego kościoła: Uli, Gieni, Jadzi i Pani Kasi.
Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Rady Parafialnej, a wśród niej do Panów: Stanisława, Czesława, ,Zbyszka, Jana i Mariusza – dziękuję za Waszą dyspozycyjność i za to, że zawsze mogę na Was liczyć.
Dziękuję Władzom lokalnym i samorządowym a szczególnie Pani Renacie Wierzbickiej, a także Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 15 - za życzliwość i współpracę.
Dziękuję wszystkim Grupom , Stowarzyszeniom i Ruchom działającym przy Parafii:
Caritasowi (Paniom: Ani, Wiesi, Broni …)
Członkom Żywego Różańca
Towarzystwu Przyjaciół Seminarium,
Odnowie w Duchu św.
Uczestnikom Kręgu biblijnego
Wszystkim za wszystko składam serdeczne
„Bóg zapłać”!
Wasz proboszcz - Ks. Stanisław Wójcik
Parafia Świętego Wojciecha B.i M. w Wałbrzychu © 2021 Frontier Theme