Rzymskokatolicka Parafia Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wałbrzychu

Sprawozdanie za rok 2014

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK 2014
Rok 2014 Ojciec Święty Franciszek ogłosił  ROKIEM WIARY – „ Wierzę w Syna Bożego”.
Rok 2014 to 8 rok mojej pracy w parafii. Rok ten przyniósł wiele wydarzeń.
 • 19 stycznia wspólnie kolędowaliśmy na plebanii dzieląc się opłatkiem,
 • od 16 do 19 marca odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, które przeprowadził o. Mirosław Grakowicz,
 • 29 marca w Świdnicy świętowaliśmy X-lecie istnienia Diecezji Świdnickiej.
 • 2 kwietnia na stadionie odbyła się Msza Święta o szybką kanonizację bł. Jana Pawła II,
 • 23 kwietnia uroczystościom odpustowym przewodniczył Ks. Bp. Adam Bałabuch i udzielił Bierzmowania młodzieży,
 • 27 kwietnia w Rzymie odbyła się kanonizacja Jana XXIII oraz Jana Pawła II,
 • od maja do października odbywały się Nabożeństwa Fatimskie,
 • 20 maja Ks. Bp Ignacy Dec przewodniczył uroczystościom 40 lecia kapłaństwa ks. Proboszcza. W trakcie uroczystości Ks. Biskup poświęcił sufit, oświetlenie i nowe ławki w naszym kościele.
 • 19 czerwca - Boże Ciało - odbyła się wspólna procesja wszystkich parafii z Piaskowej Góry, zakończona festynem parafialnym,
 • 29 czerwca nastąpiła zmiana wikariusza w parafii - został nim ks. Romulald Witwicki.
 • 9 sierpnia z Ks. Biskupem uczestniczyliśmy w zakończeniu 11 Pielgrzymki Diecezjalnej na Jasną Górę,
 • 12 września zmarła Mama ks. Proboszcza. Obrzędom pogrzebowym w Myślenicach przewodniczył Bp Adam Bałabuch,
 • 3 października zmarł p. Bronisław Pałys - nasz darczyńca i fundator witraży,
 • 13 października  odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka do Fatimy.
 • 21 października Bp Ignacy Dec wprowadził do parafii relikwie Św. Jana Pawła II.
W październiku dzieci ładnie uczestniczyły w Nabożeństwach Różańcowych, a w adwencie w Roratach.
W roku 2015 towarzyszyć nam będzie hasło "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię"

1. Dane statystyczne parafii - zostały zamieszczone w zakładce - STATYSTYKI.
2. Katechizacja:
Na terenie parafii jest Szkoła Podstawowa nr 15 i przedszkole.
Dzieci są objęte katechezą (2 godz. tygod.). Zajęcia prowadzą: Ks. Romuald Witwicki i p. katechetka - Mieczysława Mierzejewska.
Ks. Romuald przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania, a Pani Miecia przygotowuje dzieci do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej.
3. Czytelnictwo:
Do parafii dostarczane są następujące czasopisma katolickie:
 • Gość Niedzielny – 50 egz.
 • Mały Gość – 30 egz.
 • Niedziela – 25 egz.
 • Nasza droga – 7 egz.
 • Świat misji – 4 egz.
 • Misje dzisiaj – 4 egz.
 • L’osservatore Romano – 4 egz.
Czytelnictwo nieco się poprawiło. Dokonujemy mniejszej ilości zwrotów czasopism.
4. Finanse:
Parafia nie posiada długu.
Przychody:
 • zebrano - 155.405,00 zł na budowę kościoła,
 • zebrano - 9.400 zł na ogrzewanie kościoła,
 • saldo z roku 2013 - 77.359 zł 10 gr
Razem w roku 2014 dysponowaliśmy kwotą : 233.764 zł 10 gr.
Rozchody:
koszt ogrzewania kościoła - 17.503 zł 83 gr. , złożono na ogrzewanie 9.400 zł.
 • dopłata do ogrzewania - 8.103 zł 83 gr,
 • prace przy kościele - 153.181 zł 60 gr.
Łącznie wydatki: 170.685 zł 43 gr
SALDO NA KONIEC 2014 roku : 62.078 zł 67 gr
Środki na depozycie bankowym : 15.658 zł 26 gr
5. Działalność Caritas
saldo z roku 2013 -  9.078 zł 13 gr
przychody 2.144 zł
rozchody 2.626 zł 21 gr (zapomogi, obiady, lekarstwa, przybory szkolne, odzież zimowa…)
pozostaje na rok 2014 - 8.078 zł 13 gr
6. Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego w Świdnicy:
Ofiary ze składek Towarzystwa na Seminarium wyniosły:
2011 - 1.966,00
2012 - 1.835,00
2013 - 2.184,00
2014 - 1.830,00
7. Dokonane inwestycje:
 • nowe ławki do koscioła
 • nowe meble w zakrystii ministrantów,
 • nowa toaleta przy zakrystii ministrantów,
 • zakup nowego mszału.
8. Otrzymaliśmy w darze:
 • nowe trzy gabloty zewnętrzne przed kościołem - dar firmy pogrzebowej "GAMMA"Parafia już nie jest właścicielem:
9. Plany na przyszłość:
 • budowa ołtarza głównego wraz z nowym Tabernakulum,
 • budowa ołtarzy bocznych,
 • wykonanie elewacji zewnętrznej kościoła,
 • budowa nowej plebanii (po otrzymaniu odszkodowania za istniejącą plebanię, kaplicę i garaże)
10. Podziękowania:
Słowa wdzięczności kieruję do całej Wspólnoty Parafialnej - za serdeczność, życzliwość i dobroć jaką od Was doznaję.
Dziękuję wszystkim ofiarodawcom, sponsorom i darczyńcom. Dziękuję Ks. Romualdowi, Panom: Jerzemu – kościelnemu i Andrzejowi – organiście. Dziękuję Paniom: Halince, Honoratce, to dzięki Nim plebania jest zadbana,a my księża nie chodzimy głodni.
Wielkie dzięki Panu Mirkowi – szafarzowi, wszystkim lektorom, ministrantom, Pani Mieci Mierzejewskiej – katechetce i Pani Tereni Kasperowicz. Szczególną wdzięczność kieruje do Pana Jacka Kramnika – kierownika budowy kościoła. Bardzo serdecznie dziękuję Paniom: Krysi Kruhlak, Wandzi Gieza, Wandzi Chudobskiej z mężem, Pani Neli z mężem, za wszelką pomoc i ich posługę na rzecz nasze Parafii.
Dziękuję Paniom dbającym o kwiaty i piękno naszego kościoła Paniom: Uli, Gieni, Jadzii Pani Kasi. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Rady Parafialnej, a wśród niej do Panów: Stanisława, Czesława, Zbyszka, Jana, Mariusza i Piotra – dzięki za to, ze zawsze mogę na Was liczyć, za Waszą dyspozycyjność i gotowość.
Dziękuję Władzom lokalnym i samorządowym a szczególnie Pani Renacie Wierzbickiej, Pani Dorocie Barańskiej, Firmie Pogrzebowej GAMMA, Paniom w drukarni TOP-DRUK, a także Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 15 - za życzliwość i współpracę.
Dziękuję wszystkim Grupom , Stowarzyszeniom i Ruchom działającym przy Parafii:
 • Caritasowi (Paniom: Ani, Gieni, Wiesi, …)
 • Członkom Żywego Różańca
 • Towarzystwu Przyjaciół Seminarium,
 • Odnowie w Duchu św.
 • Uczestnikom Kręgu biblijnego
Wszystkim za wszystko składam serdeczne „Bóg zapłać”!
Wasz proboszcz - Ks. Stanisław Wójcik
Parafia Świętego Wojciecha B.i M. w Wałbrzychu © 2021 Frontier Theme