Rzymskokatolicka Parafia Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wałbrzychu

Sprawozdanie za rok 2018

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK  2018         

Rok  2018  upłynął pod hasłem „ Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Wiele wydarzeń przyniósł nam ten rok. Jest to 12 rok mojej posługi w tej parafii.

Był to rok, w którym świętowaliśmy 100 rocznicę Niepodległości Polski oraz pierwszą rocznicę konsekracji naszego kościoła.


KALENDARIUM ROKU 2018                     

 • 21 stycznia - wspólnie kolędowaliśmy na plebani przy ciastku i kawie
 • 25 lutego do 28 lutego - rekolekcje Wielkopostne prowadził  O. Darek GACZYŃSKI  - Franciszkanin z Peru
 • 30 marca - w Wielki Piątek po raz kolejny przeszliśmy Drogą Krzyżową po ulicach Piaskowej Góry
 • 06 kwietnia - uczestniczyliśmy w IV diecezjalnej Pielgrzymce do Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium  Bożego Miłosierdzia w Krakowie.
 • 07 kwietnia - na stadionie na Białym Kamieniu uczestniczyliśmy w kolejnej „ Papieskiej Mszy św.”, której przewodniczył Ks. Abp Mieczysław MOKRZYCKI  - arcybiskup Lwowa
 • 23 kwietnia - uroczystościom odpustowym ku czci św. Wojciecha w naszej Parafii przewodniczył Ks. Dziekan dr Jan GARGASEWICZ
 • 07 maja - obchodziliśmy pierwszą rocznicę konsekracji naszego Kościoła, której dokonał J.E.Ks. Biskup Ignacy Dec - Ordynariusz naszej diecezji.
 • 27 maja - w uroczystość Trójcy Świętej odbyła się Pierwsza Komunia w naszej parafii.
 • 31 maja - Boże Ciało – po raz 7 w procesji Bożego Ciała przeszły wspólnie trzy parafie Piaskowej Góry. Zgodnie z tradycją procesja Bożego Ciała zakończyła się Festynem Parafialnym przy naszym kościele. 
 • 03 czerwca - Pielgrzymowaliśmy do Warszawy na święto Dziękczynienia .  
 • 19 czerwca oraz 19 grudnia to 2 dni uczestnictwa naszej parafii w Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu 
 • 09 sierpnia w Częstochowie uczestniczyliśmy w zakończeniu 15 Diecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę.
 • Od maja do października każdego 13-go dnia miesiąca uczestniczyliśmy w spotkaniu z Matką Bożą Fatimską. Przewodniczył tym spotkaniom Ks.Stanisław Wójcik – proboszcz 
 • Bardzo ładnie dzieci uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych i w roratach, w tym roku prowadził je  Ks. Tomasz Spyrka. Za przygotowanie nas do głębokiego przeżycia świąt Bożego Narodzenia – Księże Tomaszu  – serdeczne Bóg zapłać
 • W Roku 2019  towarzyszyć nam będzie hasło: „ W mocy Bożego Ducha”.

 Katechizacja:

Na terenie parafii jest szkoła podstawowa nr 15 i przedszkole.

Dzieci są objęte katechezą w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Zajęcia prowadzą: Ks. Tomasz Spyrka oraz Panie: Iwona Kubiak oraz Agnieszka Momot (tylko w I semestrze)
Pani katechetka Mieczysława Mierzejewska przebywa na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia.
Ks. Tomasz  przygotowuje dzieci do pełnego uczestnictwa we Mszy św. – I Komunii świętej oraz młodzież do Sakramentu Bierzmowania.


  Czytelnictwo:

 • Gość Niedzielny – 50
 • Mały Gość – 30     
 • Niedziela – 25       
 • Nasza droga – 7                               
 • Świat misji – 4           
 • Misje dzisiaj – 4       
 • L’osservatore Romano – 4

Finanse:

Parafia nie posiada żadnego zadłużenia.

Dochody z tytułu ofiar na budowę kościoła:                                        

Saldo z 2017 - 49.298,74 zł,                           

Zebrano w roku 2018 - 113.985,64 zł               

Razem - 163.284,38 zł                            

Wydatki:                    

Ogrzewanie kościoła - 29.552,48 zł

Prowizja banku - 742,30 zł

Razem wydatki - 30.294,78 zł

Uzupełnienie dachówek na kościele - 3 000,00  (z kasy  Ks.proboszcza)

SALDO KOŃCOWE - 132.989,60 zł


DZIAŁALNOŚĆ PARAFIALNEGO CARITAS

Saldo z roku 2017 - 8.789,33

przychody 2018 - 2.277,00

rozchody 2018 - 4.243,52 ( obiady, lekarstwa, przybory szkolne, kolonie letnie, odzież …)

pozostaje na rok 2019 - 6.822,81 


Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego w Świdnicy.

Ofiary ze składek Towarzystwa na Seminarium wyniosły:

 • 2016 - 2.094,00 zł
 • 2017 - 1.678,00 zł
 • 2018 - 2.060,00 zł

Plany na przyszłość - uporządkowanie i wykonanie obejścia wokół kościoła. Zbieramy środki na wykonanie tej dużej inwestycji  


Podziękowania:

 • Słowa wdzięczności kieruję do całej Wspólnoty Parafialnej św. Wojciecha Bp i M. w Wałbrzychu - za  serdeczność, życzliwość i dobroć jaką od Was doznaję.
 • Dziękuję wszystkim ofiarodawcom, sponsorom i darczyńcom.                                                 
 • Dziękuję  Ks.Tomaszowi, i Panu  Andrzejowi – organiście.
 • Dziękuję  Paniom: Halince, Honoratce, Mariannie, to dzięki Nim plebania jest zadbana, a my księża nie chodzimy głodni.            

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim lektorom, ministrantom, Pani Elżbiecie - opiekunce scholi parafialnej.  

Składam podziękowania Paniom: Wandzi Chudobskiej z mężem, Pani Neli z mężem, za wszelką pomoc i ich posługę na rzecz nasze Parafii.  

Dziękuję Paniom dbającym o kwiaty i piękno naszego kościoła Paniom: Grażynce, Irenie i  + Alicji

Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Rady Parafialnej, a wśród niej do Panów: Stanisława, Czesława, Zbyszka, Jana, Mariusza, Roberta  i Piotrów – zawsze mogę na Was liczyć, dzięki za Waszą dyspozycyjność i gotowość. Życzę dużo zdrowia i sił.

Dziękuję Władzom lokalnym i samorządowym a szczególnie Pani Renacie Wierzbickiej.
Panu Pawłowi - Radcy Prawnemu, Pani Małgorzacie, Pani Dorocie Barańskiej,  
Paniom w drukarni "TOPDRUK" , a także Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 15 – dziękuję - za życzliwość i współprace.

Dziękuję wszystkim Grupom , Stowarzyszeniom i Ruchom działającym przy Parafii:

 • Caritasowi (na ręce Pani Ani, …)
 • Członkom Żywego Różańca ( Paniom Uli i Genowefie)
 • Towarzystwu Przyjaciół Seminarium, (p. Honoracie)
 • Odnowie w Duchu św. (p. Elżbiecie)
 • Uczestnikom  Kręgu biblijnego

Wszystkim za wszystko składam serdeczne  „Bóg zapłać"!

Wasz proboszcz - Ks. Stanisław Wójcik

Parafia Świętego Wojciecha B.i M. w Wałbrzychu © 2021 Frontier Theme