Rzymskokatolicka Parafia Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wałbrzychu

Sprawozdanie za rok 2017

SPRAWOZDANIE        DUSZPASTERSKIE         za rok      2017           Wałbrzych

Rok  2017  upłynął pod hasłem „Idźcie i głoście”.

Wiele wydarzeń przyniósł nam ten  rok.   (jest to 11 rok mojej pracy)
Był to rok, w którym świętowaliśmy 100 rocznicę objawień Fatimskich,
zakończenie 3 letniej peregrynacji w naszej diecezji Figury Matki Bożej Fatimskiej,
jak też 300 lecie koronacji Matki Bożej Jasnogórskiej.
                      

Także w tym roku świętowaliśmy 20 lecie Parafii  i konsekrację naszego kościoła                       
- 22.01. - Stycznia wspólnie kolędowaliśmy na plebani.
- 12 - 15.03  – Rekolekcje Wielkopostne prowadził  Ks. Kanonik Krzysztof  ORAWikariusz Biskupi ds. duszpasterstwa .
- 8.04
.-  na stadionie Biały Kamień uczestniczyliśmy w kolejnej „ Papieskiej Mszy św.”, której przewodniczył Ks. Bp Ignacy DEC
- 14.04. -
w Wielki Piątek po raz kolejny przeszliśmy Drogą Krzyżową po Piaskowej Górze
- 21.04. – III Diecezjalna Pielgrzymka do Krakowa do Centrum Jana Pawła II i Łagiewnik
- 24.04. - uroczystościom odpustowym ku czci św. Wojciecha w naszej Parafii przewodniczył Ks. Inf. Józef  Strugarek.
- 7.05. – świętowaliśmy 20 lecie Parafii i konsekracje naszego Kościoła, której dokonał  J.E.Ks. Biskup Ignacy Dec - Ordynariusz naszej diecezji przy udziale około 50 Kapłanów.
Do uroczystości przygotował nas  duchowo O. Emilian palotyn.  
- 15.06 - Boże Ciało – po raz szósty   w procesji Bożego Ciała przeszły wspólnie trzy parafie Piaskowej Góry.  
- Wyjątkowo , nasz Festyn parafialny miał miejsce na zakończenie wakacji – 27.08.2017.
- 9.08.  w Częstochowie zakończenie 14 Diecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę.
1.10. –
Pan Patryk Kruk rozpoczął studia teologiczne przygotowujęce do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy. Życzymy mu obfitości Bożych łask  
-
Od maja do października każdego 13-go uczestniczyliśmy w spotkaniu z Matką Bożą Fatimską przewodniczył tym spotkaniom Ks. Tomasz Spyrka

-  Bardzo ładnie dzieci uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych i w roratach, w tym roku prowadził je  Ks. Tomasz Spyrka.  Za przygotowanie nas do głębokiego przeżycia świąt Bożego Narodzenia – Księże Tomaszu  – serdeczne Bóg zapłać!
- W Roku 2018  towarzyszyć nam będzie hasło „ Jesteśmy napełnieni Duchem Świetym”.
 
 
 
            Statystyka
                                                              2016                    2017                     
Mieszkańców                 5375           5250                  w kle   –  1010   =   19,5%
Chrzty                                  7               13                
Śluby                                  1                 2                
Pogrzeby                           44               39                  
  1. komunia 25               34                       
Bierzmowanie                      8                9                                     
Komunia św.             68.900         68.900        
Sakrament chorych         288             289              
 
Chorych odwiedzamy w I soboty miesiąca  30 osób:
Ks. Wikary – 22;   Ks. Proboszcz – 8   
 
            Katechizacja
 
Na terenie parafii jest szkoła podstawowa nr 15 i przedszkole.
Dzieci są objęte katechezą  (2 godz. tygod.). Zajęcia prowadzą: Ks. Tomasz  Spyrka,
Pani katechetka Mieczysława Mierzejewska i Ks. Marcin Banaczyk  z Wyszyńskiego
W Przedszkolu katechizuje Pani Mieczysława Mierzejewska.
Ks. Tomasz  przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania, 
Pani MieciaKs. Tomaszem przygotowują dzieci do pełnego uczestnictwa we Mszy św.
 
            Czytelnictwo
 
Gość Niedzielny – 50;   Mały Gość – 30;       Niedziela – 25;       Nasza droga – 7;                                Świat misji – 4;             Misje dzisiaj – 4        L’osservatore Romano – 4
 
 
            Finanse
 
 Parafia  nie posiada długu
            Dochody bud. Kła                                        
Saldo z 2016                  99.901,78                           
Zebrano                         117.755,00                            
                     Razem      217.656,78                            
 
            Rozchody                                                      
Wydatki                    
Elewacja  kościoła                   132.699,53
Ogrzewanie  kościoła                34.426,46
Prowizja banku                            1.232,05
                                                168.358,04
 
 
            Saldo                   49.298,74,-
 
Środki na koncie depozytowym   =    15.696,00
            CARITAS
 
z  2016                                    9.751,83
przychody                  2.360,00
rozchody                    3.322,50            ( obiady, lekarstwa, przybory szkolne, kolonie letnie, odzież …)
            pozostaje         8.789,33 
 
            Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego w Świdnicy.
 
Ofiary ze składek Towarzystwa na Seminarium wyniosły:
             2015    -             2.035.00
 2016    -             2.094,00
             2017    -             1.678,00
 
Inwestycje                                                                                  Plebania
Elewacja kościoła (św. Wojciech)                        zaplecze kuchenne w salce katechet.              
Prez.. księga i Duch św. dębowe                          stół do jadalni
fig. Jan Paweł II i MB. Fatimska dębowe            regały biblioteczne                                                                                                                                    
feretron procesyjny MB Fatimskiej                     3 nowe wersalki
ornat  adwentowy – dar młodzieży                              
                                                                                                                                                 
                                                                         
            Plany na przyszłość
                                    
            - obejście wokół kościoła  
           
 
Podziękowania
 
Słowa wdzięczności kieruję do całej Wspólnoty Parafialnej św. Wojciecha Bp i M.
w Wałbrzychu, za  serdeczność, życzliwość i dobroć jaką od Was doznaję.
Dziękuję wszystkim ofiarodawcom,  sponsorom i darczyńcom.                                                 Dziękuję  Ks.Tomaszowi,  Panom: Patrykowi –już klerykowi  i  Andrzejowiorganiście.
Dziękuję  Paniom:   Halince, Honoratce, to dzięki Nim   plebania jest zadbana,
 a my księża nie chodzimy głodni.            
 Wszystkim lektorom, ministrantom, Pani Mieci Mierzejewskiej, Pani Elżbiecie od scholki   
Bardzo serdecznie dziękuję Paniom:  Wandzi Chudobskiej  z mężem,  Pani Neli z mężem, za wszelką pomoc i ich posługę na rzecz nasze Parafii.   Dziękuję Paniom dbającym o kwiaty
i piękno naszego kościoła Paniom: Grażynce, Alicji i Irenie.
Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Rady Parafialnej, a wśród niej do Panów:   Stanisława, Czesława, Zbyszka, Jana, Mariusza, Roberta  i Piotra – dzięki za to, ze zawsze mogę na Was liczyć, za Waszą dyspozycyjność i gotowość. Życzę dużo zdrowia i sił.
Dziękuję Władzom lokalnym i samorządowym a szczególnie Pani Renacie Wierzbickiej,
Panu Pawłowi - Radcy Prawnemu, Pani Małgorzacie, Pani Dorocie Barańskiej,  
Paniom w drukarni TOPDRUK,   a także Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 15 – dziękuję
- za życzliwość i współprace.
Dziękuję wszystkim Grupom , Stowarzyszeniom i Ruchom działającym przy Parafii:
                        Caritasowi (Paniom: Ani, Wiesi,)
                        Członkom Żywego Różańca
                        Towarzystwu Przyjaciół Seminarium,
                        Odnowie w Duchu św.
                         Uczestnikom  Kręgu biblijnego
Wszystkim za wszystko składam serdeczne 
 
 „Bóg zapłać”!
 
 
 
                                                                                                               Wasz proboszcz
                                                                                                          Ks.  Stanisław   Wójcik
 
 
 
Parafia Świętego Wojciecha B.i M. w Wałbrzychu © 2021 Frontier Theme