Rzymskokatolicka Parafia Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wałbrzychu

Sprawozdanie za rok 2015

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK 2015

Rok  2015  upłynął pod hasłem „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”.
 
Ważniejsze wydarzenia w roku 2015:
 • 18 stycznia - wspólnie kolędowaliśmy na plebanii dzieląc się opłatkiem,
 • od 1 do 4 marca – Rekolekcjom Wielkopostnym przewodniczył  Ks. Prałat Marek KORGUL – Wikariusz biskupi do spraw katechetyki,  
 • od 9 do 10 marca trwały rekolekcje dla dzieci,
 • 3 kwietnia w Wielki Piątek po raz kolejny przeszliśmy Drogą Krzyżową po Piaskowej Górze,
 • 8 kwietnia w środę -  spotkaliśmy się na stadionie na Białym Kamieniu, by modlić się o potrzebne łaski dla naszego miasta przez wstawiennictwo  św. Jana Pawła II.
 • 10 kwietnia uczestniczyliśmy w diecezjalnej pielgrzymce do Sanktuarium Jana Pawła II i Bożego Miłosierdzia w Krakowie,
 • 23 kwietnia  -  w uroczystość św. Wojciecha naszą parafię wizytował Ks. Bp Ignacy DEC, odwiedził Szkołę Podstawową nr 15,  na plebanii spotkał się z grupami parafialnymi, a wieczorem, przewodniczył uroczystościom odpustowym, udzielając sakramentu bierzmowania naszej młodzieży,
 • 27 kwietnia w niedzielę, jak co roku wraz ze Sztandarem uczestniczyliśmy w uroczystościach ku czci św. Wojciecha  w Gnieźnie,
 • od maja do września uczestniczyliśmy w nabożeństwach  Fatimskich,
 • 4 czerwca po raz czwarty  w procesji Bożego Ciała przeszły wspólnie trzy parafie Piaskowej Góry. Procesja zakończyła się naszym Festynem Parafialnym,
 • 27 czerwca Ks. Biskup  odwołał z funkcji wikariusza Ks. Romualda Witwickiego, a mianował wikariuszem Ks. Tomasza Spyrkę,
 • w sierpniu ks.Tomasz uczestniczył w 12-tej Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę,
 • 27 września świętowaliśmy 50 lecie Parafii św. Józefa Robotnika
 • dzieci licznie uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych oraz w roratach. W tym roku prowadził je  Ks. Tomasz Spyrka.  Za przygotowanie nas do głębokiego przeżycia świąt Bożego Narodzenia – Księże Tomaszu  – serdeczne Bóg zapłać!
W Roku 2016  towarzyszyć nam będzie hasło „Nowe Życie w Chrystusie”.
 
Chorych odwiedzamy w pierwsze soboty miesiąca - 27 osób:
Ks. Wikary – 17 chorych,  Ks. Proboszcz – 10 chorych   
 
Katechizacja
 
Na terenie parafii znajduje się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 oraz przedszkole.
Dzieci są objęte katechezą w wymiarze  2 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzą:
 • Ks. Tomasz  Spyrka,
 • katechetka Mieczysława Mierzejewska
 • katechetka Magdalena Lange  
W przedszkolu katechezę prowadzi p. Elżbieta Orzechowska
Ks. Tomasz  przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania,  Pani Miecia przygotowuje dzieci do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej.
 
Czytelnictwo:
 • Gość Niedzielny – 50 egz.  
 • Mały Gość Niedzielny - 30 egz.      
 • Niedziela – 25 egz.
 • Nasza Droga – 7 egz.                            
 • Świat Misji – 4 egz.          
 • Misje Dzisiaj – 4 egz.      
 • L’osservatore Romano – 4 egz.
 Finanse
Parafia  nie posiada długu.
Środki na budowę kościoła:                                        
saldo z roku 2014
71717,67 zł
środki zebrane w roku 2015
139710,00 zł
razem
112690,67 zł
 
 
 
 
 
 
Ogrzewanie:
na ogrzewanie zebrano
8485 zł
koszt ogrzewania 
25339 zł
Razem
- 16854 zł
 
 
Rozchody:
 
prace przy kościele
87351,67 zł
ogrzewanie kościoła
25339,00 zł
razem
112690,67 zł 
saldo na koniec 2015 r.
98737,00 zł
środki na koncie depozytowym
15696,02 zł
 
                 
 
 
            
 
 
 
CARITAS:
saldo z roku 2014
8595,92 zł
przychody
4047,00 zł
rozchody - zapomogi, obiady, lekarstwa...
2429,04 zł
saldo na koniec roku 2015
10213,88 zł
 
           
             
 
 
 
 
Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego w Świdnicy: 
ofiary w roku 2012
1835 zł
ofiary w roku 2013
2184 zł
ofiary w roku 2014
1830 zł
ofiary w roku 2015
2035 zł
 
 
Inwestycje w kościele:                                                                         
 • marmurowe miejsce przewodniczenia
 • 3 marmurowe mensy pod ołtarze                          
 • marmurowy stojak na krzyż i paschał                  
 • chrzcielnica i pulpit przewodniczenia                     
 • dębowe sedilia                                                                        
 • ołtarz główny ze złoconym tabernakulum                   
 • dębowa gablota na sztandar
 • 3 stoliki dębowe, 2 szafki na gazety
   
Plebania:
W czerwcu rozpoczęto budowę nowej plebanii ze środków otrzymanych w ramach odszkodowania za starą plebanię. Prace dobiegają końca.
 
Plany na przyszłość:
 • dokończenie ołtarzy bocznych,
 • wykonanie elewacji zewnętrznej kościoła, nowe drzwi zewnętrzne do kościoła,
 • zagospodarowanie terenu wokół kościoła,
 • przeprowadzka na nową plebanię.
Podziękowania:
Słowa wdzięczności kieruję do całej Wspólnoty Parafialnej św. Wojciecha Bp i Męczennika w Wałbrzychu, za  serdeczność, życzliwość i dobroć jaką od Was doznaję.
Dziękuję wszystkim ofiarodawcom,  sponsorom i darczyńcom.                                                 
Dziękuję  Ks.Tomaszowi,  Panom: Jerzemu – kościelnemu i  Andrzejowi – organiście.
Dziękuję  Paniom:   Halince, Honoratce, to dzięki Nim plebania jest zadbana, a my księża nie chodzimy głodni.            
Wszystkim lektorom, ministrantom, szczególnie Patrykowi, Paniom katechetkom : Mieci Mierzejewskiej i Magdalenie Lange, Pani Elżbiecie od scholi i Pani Tereni Kasperowicz. 
Bardzo serdecznie dziękuję Paniom: Krysi Kruhlak,  Wandzi Chudobskiej z mężem, Pani Neli z mężem, za wszelką pomoc i ich posługę na rzecz nasze Parafii.
Dziękuję paniom dbającym o kwiaty i piękno naszego kościoła : Uli, Gieni, Jadzi i Pani Kasi
 
Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Rady Parafialnej, a wśród niej do Panów:  Ryszarda, Stanisława, Czesława, Zbyszka, Jana, Mariusza i Piotra – dzięki za to, ze zawsze mogę na Was liczyć, za Waszą dyspozycyjność i gotowość. Życzę dużo zdrowia i sił.
 
Dziękuję:
Władzom lokalnym i samorządowym a szczególnie Pani Renacie Wierzbickiej,
Panu Pawłowi - Radcy Prawnemu, Pani Małgorzacie, Pani Dorocie Barańskiej,  
Paniom w drukarni TOPDRUK,
Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 15 - za życzliwość i współpracę.
 
Dziękuję wszystkim Grupom , Stowarzyszeniom i Ruchom działającym przy Parafii:
 • Caritasowi - paniom: Ani i Wiesi
 • Członkom Żywego Różańca
 • Towarzystwu Przyjaciół Seminarium,
 • Odnowie w Duchu Świętym,
 • Uczestnikom  Kręgu biblijnego.
Wszystkim za wszystko składam serdeczne  „Bóg zapłać”!
                                                                                                                                                                        Wasz proboszcz
                                                                                                                                                                   Ks.  Stanisław   Wójcik
Parafia Świętego Wojciecha B.i M. w Wałbrzychu © 2021 Frontier Theme