Rzymskokatolicka Parafia Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wałbrzychu

Pokuta i posty

POKUTA I POSTY
Przypominamy wiernym aktualne przepisy dotyczące praktykowania pokuty:
W kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są:
  • poszczególne piątki całego roku;
  • czas Wielkiego Postu.
W tych dniach wierni powinni:
  • modlić się w sposób szczególny;
  • wykonywać uczynki pobożności i miłości;
  • podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków;
  • zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość.
Zachowanie postu i wstrzemięźliwości Wg kan. 1250:
 
„Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość.
 
Wstrzemięźliwość i post obowiązują:
  • w środę popielcową, 
  • w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Zachęca się, zgodnie z postanowieniem II Polskiego Synodu Plenarnego, do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w wigilię Bożego Narodzenia, ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce.
 
Biskupi przypominają, że wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia. Post, czyli jeden posiłek do syta w ciągu dnia, obowiązuje wszystkich między 18 i 60 rokiem życia. Nie możliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od katolika podjęcia innych form pokuty.
 
Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu.
Biskupi przypominają w ten sposób wszystkim uczestnikom zabaw oraz tym, którzy je organizują, by uszanowali dni pokuty, a zwłaszcza czas Wielkiego Postu.
Parafia Świętego Wojciecha B.i M. w Wałbrzychu © 2021 Frontier Theme