Rzymskokatolicka Parafia Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wałbrzychu

SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE        DUSZPASTERSKIE         za rok      2017           Wałbrzych

Rok  2017  upłynął pod hasłem „Idźcie i głoście”.

Wiele wydarzeń przyniósł nam ten  rok.   (jest to 11 rok mojej pracy)
Był to rok, w którym świętowaliśmy 100 rocznicę objawień Fatimskich,
zakończenie 3 letniej peregrynacji w naszej diecezji Figury Matki Bożej Fatimskiej,
jak też 300 lecie koronacji Matki Bożej Jasnogórskiej.
                      

Także w tym roku świętowaliśmy 20 lecie Parafii  i konsekrację naszego kościoła                       
- 22.01. - Stycznia wspólnie kolędowaliśmy na plebani.
- 12 - 15.03  – Rekolekcje Wielkopostne prowadził  Ks. Kanonik Krzysztof  ORAWikariusz Biskupi ds. duszpasterstwa .
- 8.04
.-  na stadionie Biały Kamień uczestniczyliśmy w kolejnej „ Papieskiej Mszy św.”, której przewodniczył Ks. Bp Ignacy DEC
- 14.04. -
w Wielki Piątek po raz kolejny przeszliśmy Drogą Krzyżową po Piaskowej Górze
- 21.04. – III Diecezjalna Pielgrzymka do Krakowa do Centrum Jana Pawła II i Łagiewnik
- 24.04. - uroczystościom odpustowym ku czci św. Wojciecha w naszej Parafii przewodniczył Ks. Inf. Józef  Strugarek.
- 7.05. – świętowaliśmy 20 lecie Parafii i konsekracje naszego Kościoła, której dokonał  J.E.Ks. Biskup Ignacy Dec - Ordynariusz naszej diecezji przy udziale około 50 Kapłanów.
Do uroczystości przygotował nas  duchowo O. Emilian palotyn.  
- 15.06 - Boże Ciało – po raz szósty   w procesji Bożego Ciała przeszły wspólnie trzy parafie Piaskowej Góry.  
- Wyjątkowo , nasz Festyn parafialny miał miejsce na zakończenie wakacji – 27.08.2017.
- 9.08.  w Częstochowie zakończenie 14 Diecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę.
1.10. –
Pan Patryk Kruk rozpoczął studia teologiczne przygotowujęce do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy. Życzymy mu obfitości Bożych łask  
-
Od maja do października każdego 13-go uczestniczyliśmy w spotkaniu z Matką Bożą Fatimską przewodniczył tym spotkaniom Ks. Tomasz Spyrka

-  Bardzo ładnie dzieci uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych i w roratach, w tym roku prowadził je  Ks. Tomasz Spyrka.  Za przygotowanie nas do głębokiego przeżycia świąt Bożego Narodzenia – Księże Tomaszu  – serdeczne Bóg zapłać!
- W Roku 2018  towarzyszyć nam będzie hasło „ Jesteśmy napełnieni Duchem Świetym”.
 
 
 
            Statystyka
                                                              2016                    2017                     
Mieszkańców                 5375           5250                  w kle   –  1010   =   19,5%
Chrzty                                  7               13                
Śluby                                  1                 2                
Pogrzeby                           44               39                  
 1. komunia 25               34                       
Bierzmowanie                      8                9                                     
Komunia św.             68.900         68.900        
Sakrament chorych         288             289              
 
Chorych odwiedzamy w I soboty miesiąca  30 osób:
Ks. Wikary – 22;   Ks. Proboszcz – 8   
 
            Katechizacja
 
Na terenie parafii jest szkoła podstawowa nr 15 i przedszkole.
Dzieci są objęte katechezą  (2 godz. tygod.). Zajęcia prowadzą: Ks. Tomasz  Spyrka,
Pani katechetka Mieczysława Mierzejewska i Ks. Marcin Banaczyk  z Wyszyńskiego
W Przedszkolu katechizuje Pani Mieczysława Mierzejewska.
Ks. Tomasz  przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania, 
Pani MieciaKs. Tomaszem przygotowują dzieci do pełnego uczestnictwa we Mszy św.
 
            Czytelnictwo
 
Gość Niedzielny – 50;   Mały Gość – 30;       Niedziela – 25;       Nasza droga – 7;                                Świat misji – 4;             Misje dzisiaj – 4        L’osservatore Romano – 4
 
 
            Finanse
 
 Parafia  nie posiada długu
            Dochody bud. Kła                                        
Saldo z 2016                  99.901,78                           
Zebrano                         117.755,00                            
                     Razem      217.656,78                            
 
            Rozchody                                                      
Wydatki                    
Elewacja  kościoła                   132.699,53
Ogrzewanie  kościoła                34.426,46
Prowizja banku                            1.232,05
                                                168.358,04
 
 
            Saldo                   49.298,74,-
 
Środki na koncie depozytowym   =    15.696,00
            CARITAS
 
z  2016                                    9.751,83
przychody                  2.360,00
rozchody                    3.322,50            ( obiady, lekarstwa, przybory szkolne, kolonie letnie, odzież …)
            pozostaje         8.789,33 
 
            Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego w Świdnicy.
 
Ofiary ze składek Towarzystwa na Seminarium wyniosły:
             2015    -             2.035.00
 2016    -             2.094,00
             2017    -             1.678,00
 
Inwestycje                                                                                  Plebania
Elewacja kościoła (św. Wojciech)                        zaplecze kuchenne w salce katechet.              
Prez.. księga i Duch św. dębowe                          stół do jadalni
fig. Jan Paweł II i MB. Fatimska dębowe            regały biblioteczne                                                                                                                                    
feretron procesyjny MB Fatimskiej                     3 nowe wersalki
ornat  adwentowy – dar młodzieży                              
                                                                                                                                                 
                                                                         
            Plany na przyszłość
                                    
            - obejście wokół kościoła  
           
 
Podziękowania
 
Słowa wdzięczności kieruję do całej Wspólnoty Parafialnej św. Wojciecha Bp i M.
w Wałbrzychu, za  serdeczność, życzliwość i dobroć jaką od Was doznaję.
Dziękuję wszystkim ofiarodawcom,  sponsorom i darczyńcom.                                                 Dziękuję  Ks.Tomaszowi,  Panom: Patrykowi –już klerykowi  i  Andrzejowiorganiście.
Dziękuję  Paniom:   Halince, Honoratce, to dzięki Nim   plebania jest zadbana,
 a my księża nie chodzimy głodni.            
 Wszystkim lektorom, ministrantom, Pani Mieci Mierzejewskiej, Pani Elżbiecie od scholki   
Bardzo serdecznie dziękuję Paniom:  Wandzi Chudobskiej  z mężem,  Pani Neli z mężem, za wszelką pomoc i ich posługę na rzecz nasze Parafii.   Dziękuję Paniom dbającym o kwiaty
i piękno naszego kościoła Paniom: Grażynce, Alicji i Irenie.
Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Rady Parafialnej, a wśród niej do Panów:   Stanisława, Czesława, Zbyszka, Jana, Mariusza, Roberta  i Piotra – dzięki za to, ze zawsze mogę na Was liczyć, za Waszą dyspozycyjność i gotowość. Życzę dużo zdrowia i sił.
Dziękuję Władzom lokalnym i samorządowym a szczególnie Pani Renacie Wierzbickiej,
Panu Pawłowi - Radcy Prawnemu, Pani Małgorzacie, Pani Dorocie Barańskiej,  
Paniom w drukarni TOPDRUK,   a także Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 15 – dziękuję
- za życzliwość i współprace.
Dziękuję wszystkim Grupom , Stowarzyszeniom i Ruchom działającym przy Parafii:
                        Caritasowi (Paniom: Ani, Wiesi,)
                        Członkom Żywego Różańca
                        Towarzystwu Przyjaciół Seminarium,
                        Odnowie w Duchu św.
                         Uczestnikom  Kręgu biblijnego
Wszystkim za wszystko składam serdeczne 
 
 „Bóg zapłać”!
 
 
 
                                                                                                               Wasz proboszcz
                                                                                                          Ks.  Stanisław   Wójcik
 
 
 

SPRAWOZDANIE  DUSZPASTERSKIE  ZA ROK 2016

Rok  2016  upłynął pod hasłem „Nowe Zycie w Chrystusie”.
Wiele wydarzeń przyniósł nam ten  rok.   (10 rok mojej pracy)
Ojciec święty Franciszek ten rok ogłosił rokiem Miłosierdzia. Także w tym roku świętowaliśmy 1050 r. chrztu Polski.                            
24.01. - Stycznia wspólnie kolędowaliśmy na plebani dzieląc się opłatkiem.
21 - 24.02  – Rekolekcje Wielkopostne prowadził  Ks. Kanonik Roman TomaszczukRedaktor Świdnickiego Gościa Niedzielnego.
25.03. - w Wielki Piątek po raz kolejny przeszliśmy Drogą Krzyżową po Piaskowej Górze
2.04
.- w Aqua Zdroju o g. 12.oo Diecezjalne Spotkanie Młodzieży, zaś na stadionie o g 16.oo  „ Papieska Msza św.”, której przewodniczył Ks. Bp Ignacy DEC
8.04. - Diecezjalna Pielgrzymka do Krakowa do Centrum Jana Pawła II
19.04. - Pan Bóg powołał do wieczności naszego Ks. Dziekana Prałata Andrzeja RASZPLĘ
23.04  -  Wraz z delegacją naszej Parafii uczestniczyliśmy w uroczystościach w Gnieźnie.
26.04. - uroczystościom odpustowym ku czci św. Wojciecha w naszej Parafii przewodniczył Ks. Bp Ignacy DEC, po Mszy św. poświęcił także nową plebanię.
26.05. –  Boże Ciało – po raz piąty  w procesji Bożego Ciała przeszły wspólnie trzy parafie Piaskowej Góry. Procesja zakończyła się w Parafii św. Józefa Robotnika. (ze względów technicznych nie odbył się nasz parafialny FESTYN)
30.05. – Pan Bóg powołał do siebie Pana Stefana SPYRKĘ – ojca naszego Ks. Tomasza.
30.07. – 1.08. – Przedstawiciele naszej Parafii wraz z Ks. Tomaszem Spyrką uczestniczyli w spotkaniu z Ojcem Św. Franciszkiem w Krakowie.
9.08.  w Częstochowie zakończenie 13 Diecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę.
14.09.- 18.09. gościliśmy w naszej Parafii peregrynującą figurę Matki Bożej Fatimskiej. Spotkaniom z piękną Panią przewodniczył O. Andrzej Łaniecki – Franciszkanin. Na pożegnaniu Figury był też obecny nasz Ks. Bp Ignacy DEC.   
 
Bardzo ładnie dzieci uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych i w roratach, w tym roku prowadził je  Ks. Tomasz Spyrka.  Za przygotowanie nas do głębokiego przeżycia świąt Bożego Narodzenia – Księże Tomaszu  – serdeczne Bóg zapłać!
Szczególnie dziękuję Ks. Tomaszowi Spyrce za jego zaangażowanie  troskę o parafie w czasie mojego 11 tygodniowego pobytu w szpitalu.
 
W Roku 2017  towarzyszyć nam będzie hasło „ Idźcie i głoście”.
 
Chorych odwiedzamy w I soboty miesiąca  32 osób:
Ks. Wikary – 22;   Ks. Proboszcz – 10   
 
Katechizacja
 
Na terenie parafii jest szkoła podstawowa nr 15 i przedszkole.
Dzieci są objęte katechezą  (2 godz. tygod.). Zajęcia prowadzą: Ks. Tomasz  Spyrka,
Pani katechetka Mieczysława Mierzejewska i Pani Magdalena Lange  
W Przedszkolu katechizuje Pani Elżbieta Orzechowska.
Ks. Tomasz  przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania, 
Pani MieciaKs. Tomaszem przygotowują dzieci do pełnego uczestnictwa we Mszy św.
 
Czytelnictwo
 
Gość Niedzielny – 50   
Mały Gość – 30
Niedziela – 25      
Nasza droga – 7                              
Świat misji – 4            
Misje dzisiaj – 4       
L’osservatore Romano – 4
 
 
Finanse - Parafia  nie posiada długu
            Dochody budowa kościoła                                       
 
Saldo z 2015                  98.737,00                           
Zebrano                         110.774,00                            
                     Razem      208.869.00                            
 
            Rozchody                                                      
Wydatki                    
Prace przy kościele                    72.000,00
Ogrzewanie  koścoła                 34.608.48
Inne wydatki                                2.358,74
                                                108.967,22
 
 
            Saldo                   99.901,78,-
 
Środki na koncie depozytowym   =    15.696,00
            CARITAS
 
z  2015                                  10.213,88
przychody                  2.991,00
rozchody                    3.453,05            ( obiady, lekarstwa, przybory szkolne, kolonie letnie, odzież …)
            pozostaje         9.751,83 
 
            Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego w Świdnicy.
 
Ofiary ze składek Towarzystwa na Seminarium wyniosły:
             2015    -             2.035,00
             2016    -             2.094,00
 
Inwestycje                                                                                  Plebania
nowe dębowe drzwi zewnętrzne:                    Z końcem czerwca 15 r. rozpoczęto               
brama główna                                                  budowę nowej plebanii.
drzwi boczne x 2                                             zakończenie i przeprowadzka do nowej
drzwi do zakrystii x 2                                       plebani połowa kwietnia  2016 .
zestaw obrus ołtarzowych                               (odszkodowanie wystarczyło na budowę,                
2 ornaty na Ś.D.M. – dar młodzieży               na wyposażenie brakło) (moje 78.000
2 ornaty maryjne  na Peregrynację                 
nowe ozdoby choinkowe                                                                     
                                                                         
            Plany na przyszłość
 
- dokończenie ołtarzy bocznych                              (Dokończenie wyposażenia plebanii)
- elewacja kościoła                                       
            - obejście wokół kościoła  
             - konsekracja kościoła 7.05.2017  - XX rocznica parafii
 
Podziękowania
 
Słowa wdzięczności kieruję do całej Wspólnoty Parafialnej św. Wojciecha Bp i M.
w Wałbrzychu, za  serdeczność, życzliwość i dobroć jaką od Was doznaję.
Dziękuję wszystkim ofiarodawcom,  sponsorom i darczyńcom.                                                 Dziękuję  Ks.Tomaszowi,  Panom: Patrykowikościelnemu …   i  Andrzejowiorganiście.
Dziękuję  Paniom:   Halince, Honoratce, to dzięki Nim   plebania jest zadbana,
 a my księża nie chodzimy głodni.            
 Wszystkim lektorom, ministrantom, Pani Mieci Mierzejewskiej, Magdalenie Langekatechetkom, Pani Elżbiecie od scholki   i Pani Tereni Kasperowicz. 
Bardzo serdecznie dziękuję Paniom:  Wandzi Chudobskiej  z mężem,  Pani Neli z mężem, za wszelką pomoc i ich posługę na rzecz nasze Parafii.   Dziękuję Paniom dbającym o kwiaty
i piękno naszego kościoła Paniom: Uli, Gieni, Jadzi  i Pani Kasi.
Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Rady Parafialnej, a wśród niej do Panów:  Ryszarda, Stanisława, Czesława, Zbyszka, Jana, Mariusza i Piotra – dzięki za to, ze zawsze mogę na Was liczyć, za Waszą dyspozycyjność i gotowość. Życzę dużo zdrowia i sił.
Dziękuję Władzom lokalnym i samorządowym a szczególnie Pani Renacie Wierzbickiej,
Panu Pawłowi - Radcy Prawnemu, Pani Małgorzacie, Pani Dorocie Barańskiej,  
Paniom w drukarni TOPDRUK,   a także Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 15 – dziękuję
- za życzliwość i współprace.
Wyrazy wdzięczności kieruję także do lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i pracowników naszego Wałbrzyskiego Szpitala ( I i II) za ich opiekę nad moją nogą przez 11 tygodni.
Dziękuję wszystkim Grupom , Stowarzyszeniom i Ruchom działającym przy Parafii:
                        Caritasowi (Paniom: Ani, Wiesi,)
                        Członkom Żywego Różańca
                        Towarzystwu Przyjaciół Seminarium,
                        Odnowie w Duchu św.
                         Uczestnikom  Kręgu biblijnego
Wszystkim za wszystko składam serdeczne 
 
 „Bóg zapłać”!

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK 2015

Rok  2015  upłynął pod hasłem „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”.
 
Ważniejsze wydarzenia w roku 2015:
 • 18 stycznia - wspólnie kolędowaliśmy na plebanii dzieląc się opłatkiem,
 • od 1 do 4 marca – Rekolekcjom Wielkopostnym przewodniczył  Ks. Prałat Marek KORGUL – Wikariusz biskupi do spraw katechetyki,  
 • od 9 do 10 marca trwały rekolekcje dla dzieci,
 • 3 kwietnia w Wielki Piątek po raz kolejny przeszliśmy Drogą Krzyżową po Piaskowej Górze,
 • 8 kwietnia w środę -  spotkaliśmy się na stadionie na Białym Kamieniu, by modlić się o potrzebne łaski dla naszego miasta przez wstawiennictwo  św. Jana Pawła II.
 • 10 kwietnia uczestniczyliśmy w diecezjalnej pielgrzymce do Sanktuarium Jana Pawła II i Bożego Miłosierdzia w Krakowie,
 • 23 kwietnia  -  w uroczystość św. Wojciecha naszą parafię wizytował Ks. Bp Ignacy DEC, odwiedził Szkołę Podstawową nr 15,  na plebanii spotkał się z grupami parafialnymi, a wieczorem, przewodniczył uroczystościom odpustowym, udzielając sakramentu bierzmowania naszej młodzieży,
 • 27 kwietnia w niedzielę, jak co roku wraz ze Sztandarem uczestniczyliśmy w uroczystościach ku czci św. Wojciecha  w Gnieźnie,
 • od maja do września uczestniczyliśmy w nabożeństwach  Fatimskich,
 • 4 czerwca po raz czwarty  w procesji Bożego Ciała przeszły wspólnie trzy parafie Piaskowej Góry. Procesja zakończyła się naszym Festynem Parafialnym,
 • 27 czerwca Ks. Biskup  odwołał z funkcji wikariusza Ks. Romualda Witwickiego, a mianował wikariuszem Ks. Tomasza Spyrkę,
 • w sierpniu ks.Tomasz uczestniczył w 12-tej Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę,
 • 27 września świętowaliśmy 50 lecie Parafii św. Józefa Robotnika
 • dzieci licznie uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych oraz w roratach. W tym roku prowadził je  Ks. Tomasz Spyrka.  Za przygotowanie nas do głębokiego przeżycia świąt Bożego Narodzenia – Księże Tomaszu  – serdeczne Bóg zapłać!
W Roku 2016  towarzyszyć nam będzie hasło „Nowe Życie w Chrystusie”.
 
Chorych odwiedzamy w pierwsze soboty miesiąca - 27 osób:
Ks. Wikary – 17 chorych,  Ks. Proboszcz – 10 chorych   
 
Katechizacja
 
Na terenie parafii znajduje się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 oraz przedszkole.
Dzieci są objęte katechezą w wymiarze  2 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzą:
 • Ks. Tomasz  Spyrka,
 • katechetka Mieczysława Mierzejewska
 • katechetka Magdalena Lange  
W przedszkolu katechezę prowadzi p. Elżbieta Orzechowska
Ks. Tomasz  przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania,  Pani Miecia przygotowuje dzieci do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej.
 
Czytelnictwo:
 • Gość Niedzielny – 50 egz.  
 • Mały Gość Niedzielny - 30 egz.      
 • Niedziela – 25 egz.
 • Nasza Droga – 7 egz.                            
 • Świat Misji – 4 egz.          
 • Misje Dzisiaj – 4 egz.      
 • L’osservatore Romano – 4 egz.
 Finanse
Parafia  nie posiada długu.
Środki na budowę kościoła:                                        
saldo z roku 2014
71717,67 zł
środki zebrane w roku 2015
139710,00 zł
razem
112690,67 zł
 
 
 
 
 
 
Ogrzewanie:
na ogrzewanie zebrano
8485 zł
koszt ogrzewania 
25339 zł
Razem
- 16854 zł

 

 
 

 

 

Rozchody:
 
prace przy kościele
87351,67 zł
ogrzewanie kościoła
25339,00 zł
razem
112690,67 zł 
saldo na koniec 2015 r.
98737,00 zł
środki na koncie depozytowym
15696,02 zł
 
                 
 
 
            

 

 
 
 
CARITAS:
saldo z roku 2014
8595,92 zł
przychody
4047,00 zł
rozchody - zapomogi, obiady, lekarstwa...
2429,04 zł
saldo na koniec roku 2015
10213,88 zł

 

 
           
             
 
 
 
 
Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego w Świdnicy: 
ofiary w roku 2012
1835 zł
ofiary w roku 2013
2184 zł
ofiary w roku 2014
1830 zł
ofiary w roku 2015
2035 zł
 
 

 

 

 

 

Inwestycje w kościele:                                                                         
 • marmurowe miejsce przewodniczenia
 • 3 marmurowe mensy pod ołtarze                          
 • marmurowy stojak na krzyż i paschał                  
 • chrzcielnica i pulpit przewodniczenia                     
 • dębowe sedilia                                                                        
 • ołtarz główny ze złoconym tabernakulum                   
 • dębowa gablota na sztandar
 • 3 stoliki dębowe, 2 szafki na gazety
   
Plebania:
W czerwcu rozpoczęto budowę nowej plebanii ze środków otrzymanych w ramach odszkodowania za starą plebanię. Prace dobiegają końca.
 
Plany na przyszłość:
 • dokończenie ołtarzy bocznych,
 • wykonanie elewacji zewnętrznej kościoła, nowe drzwi zewnętrzne do kościoła,
 • zagospodarowanie terenu wokół kościoła,
 • przeprowadzka na nową plebanię.
Podziękowania:
Słowa wdzięczności kieruję do całej Wspólnoty Parafialnej św. Wojciecha Bp i Męczennika w Wałbrzychu, za  serdeczność, życzliwość i dobroć jaką od Was doznaję.
Dziękuję wszystkim ofiarodawcom,  sponsorom i darczyńcom.                                                 
Dziękuję  Ks.Tomaszowi,  Panom: Jerzemu – kościelnemu i  Andrzejowi – organiście.
Dziękuję  Paniom:   Halince, Honoratce, to dzięki Nim plebania jest zadbana, a my księża nie chodzimy głodni.            
Wszystkim lektorom, ministrantom, szczególnie Patrykowi, Paniom katechetkom : Mieci Mierzejewskiej i Magdalenie Lange, Pani Elżbiecie od scholi i Pani Tereni Kasperowicz. 
Bardzo serdecznie dziękuję Paniom: Krysi Kruhlak,  Wandzi Chudobskiej z mężem, Pani Neli z mężem, za wszelką pomoc i ich posługę na rzecz nasze Parafii.
Dziękuję paniom dbającym o kwiaty i piękno naszego kościoła : Uli, Gieni, Jadzi i Pani Kasi
 
Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Rady Parafialnej, a wśród niej do Panów:  Ryszarda, Stanisława, Czesława, Zbyszka, Jana, Mariusza i Piotra – dzięki za to, ze zawsze mogę na Was liczyć, za Waszą dyspozycyjność i gotowość. Życzę dużo zdrowia i sił.
 
Dziękuję:
Władzom lokalnym i samorządowym a szczególnie Pani Renacie Wierzbickiej,
Panu Pawłowi - Radcy Prawnemu, Pani Małgorzacie, Pani Dorocie Barańskiej,  
Paniom w drukarni TOPDRUK,
Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 15 - za życzliwość i współpracę.
 
Dziękuję wszystkim Grupom , Stowarzyszeniom i Ruchom działającym przy Parafii:
 • Caritasowi - paniom: Ani i Wiesi
 • Członkom Żywego Różańca
 • Towarzystwu Przyjaciół Seminarium,
 • Odnowie w Duchu Świętym,
 • Uczestnikom  Kręgu biblijnego.
Wszystkim za wszystko składam serdeczne  „Bóg zapłać”!
                                                                                                                                                                        Wasz proboszcz
                                                                                                                                                                   Ks.  Stanisław   Wójcik

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK 2014
Rok 2014 Ojciec Święty Franciszek ogłosił  ROKIEM WIARY – „ Wierzę w Syna Bożego”.
Rok 2014 to 8 rok mojej pracy w parafii. Rok ten przyniósł wiele wydarzeń.
 • 19 stycznia wspólnie kolędowaliśmy na plebanii dzieląc się opłatkiem,
 • od 16 do 19 marca odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, które przeprowadził o. Mirosław Grakowicz,
 • 29 marca w Świdnicy świętowaliśmy X-lecie istnienia Diecezji Świdnickiej.
 • 2 kwietnia na stadionie odbyła się Msza Święta o szybką kanonizację bł. Jana Pawła II,
 • 23 kwietnia uroczystościom odpustowym przewodniczył Ks. Bp. Adam Bałabuch i udzielił Bierzmowania młodzieży,
 • 27 kwietnia w Rzymie odbyła się kanonizacja Jana XXIII oraz Jana Pawła II,
 • od maja do października odbywały się Nabożeństwa Fatimskie,
 • 20 maja Ks. Bp Ignacy Dec przewodniczył uroczystościom 40 lecia kapłaństwa ks. Proboszcza. W trakcie uroczystości Ks. Biskup poświęcił sufit, oświetlenie i nowe ławki w naszym kościele.
 • 19 czerwca - Boże Ciało - odbyła się wspólna procesja wszystkich parafii z Piaskowej Góry, zakończona festynem parafialnym,
 • 29 czerwca nastąpiła zmiana wikariusza w parafii - został nim ks. Romulald Witwicki.
 • 9 sierpnia z Ks. Biskupem uczestniczyliśmy w zakończeniu 11 Pielgrzymki Diecezjalnej na Jasną Górę,
 • 12 września zmarła Mama ks. Proboszcza. Obrzędom pogrzebowym w Myślenicach przewodniczył Bp Adam Bałabuch,
 • 3 października zmarł p. Bronisław Pałys - nasz darczyńca i fundator witraży,
 • 13 października  odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka do Fatimy.
 • 21 października Bp Ignacy Dec wprowadził do parafii relikwie Św. Jana Pawła II.
W październiku dzieci ładnie uczestniczyły w Nabożeństwach Różańcowych, a w adwencie w Roratach.
W roku 2015 towarzyszyć nam będzie hasło "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię"

1. Dane statystyczne parafii - zostały zamieszczone w zakładce - STATYSTYKI.
2. Katechizacja:
Na terenie parafii jest Szkoła Podstawowa nr 15 i przedszkole.
Dzieci są objęte katechezą (2 godz. tygod.). Zajęcia prowadzą: Ks. Romuald Witwicki i p. katechetka - Mieczysława Mierzejewska.
Ks. Romuald przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania, a Pani Miecia przygotowuje dzieci do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej.
3. Czytelnictwo:
Do parafii dostarczane są następujące czasopisma katolickie:
 • Gość Niedzielny – 50 egz.
 • Mały Gość – 30 egz.
 • Niedziela – 25 egz.
 • Nasza droga – 7 egz.
 • Świat misji – 4 egz.
 • Misje dzisiaj – 4 egz.
 • L’osservatore Romano – 4 egz.
Czytelnictwo nieco się poprawiło. Dokonujemy mniejszej ilości zwrotów czasopism.
4. Finanse:
Parafia nie posiada długu.
Przychody:
 • zebrano - 155.405,00 zł na budowę kościoła,
 • zebrano - 9.400 zł na ogrzewanie kościoła,
 • saldo z roku 2013 - 77.359 zł 10 gr
Razem w roku 2014 dysponowaliśmy kwotą : 233.764 zł 10 gr.
Rozchody:
koszt ogrzewania kościoła - 17.503 zł 83 gr. , złożono na ogrzewanie 9.400 zł.
 • dopłata do ogrzewania - 8.103 zł 83 gr,
 • prace przy kościele - 153.181 zł 60 gr.
Łącznie wydatki: 170.685 zł 43 gr
SALDO NA KONIEC 2014 roku : 62.078 zł 67 gr
Środki na depozycie bankowym : 15.658 zł 26 gr
5. Działalność Caritas
saldo z roku 2013 -  9.078 zł 13 gr
przychody 2.144 zł
rozchody 2.626 zł 21 gr (zapomogi, obiady, lekarstwa, przybory szkolne, odzież zimowa…)
pozostaje na rok 2014 - 8.078 zł 13 gr
6. Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego w Świdnicy:
Ofiary ze składek Towarzystwa na Seminarium wyniosły:
2011 - 1.966,00
2012 - 1.835,00
2013 - 2.184,00
2014 - 1.830,00
7. Dokonane inwestycje:
 • nowe ławki do koscioła
 • nowe meble w zakrystii ministrantów,
 • nowa toaleta przy zakrystii ministrantów,
 • zakup nowego mszału.
8. Otrzymaliśmy w darze:
 • nowe trzy gabloty zewnętrzne przed kościołem - dar firmy pogrzebowej "GAMMA"Parafia już nie jest właścicielem:
9. Plany na przyszłość:
 • budowa ołtarza głównego wraz z nowym Tabernakulum,
 • budowa ołtarzy bocznych,
 • wykonanie elewacji zewnętrznej kościoła,
 • budowa nowej plebanii (po otrzymaniu odszkodowania za istniejącą plebanię, kaplicę i garaże)
10. Podziękowania:
Słowa wdzięczności kieruję do całej Wspólnoty Parafialnej - za serdeczność, życzliwość i dobroć jaką od Was doznaję.
Dziękuję wszystkim ofiarodawcom, sponsorom i darczyńcom. Dziękuję Ks. Romualdowi, Panom: Jerzemu – kościelnemu i Andrzejowi – organiście. Dziękuję Paniom: Halince, Honoratce, to dzięki Nim plebania jest zadbana,a my księża nie chodzimy głodni.
Wielkie dzięki Panu Mirkowi – szafarzowi, wszystkim lektorom, ministrantom, Pani Mieci Mierzejewskiej – katechetce i Pani Tereni Kasperowicz. Szczególną wdzięczność kieruje do Pana Jacka Kramnika – kierownika budowy kościoła. Bardzo serdecznie dziękuję Paniom: Krysi Kruhlak, Wandzi Gieza, Wandzi Chudobskiej z mężem, Pani Neli z mężem, za wszelką pomoc i ich posługę na rzecz nasze Parafii.
Dziękuję Paniom dbającym o kwiaty i piękno naszego kościoła Paniom: Uli, Gieni, Jadzii Pani Kasi. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Rady Parafialnej, a wśród niej do Panów: Stanisława, Czesława, Zbyszka, Jana, Mariusza i Piotra – dzięki za to, ze zawsze mogę na Was liczyć, za Waszą dyspozycyjność i gotowość.
Dziękuję Władzom lokalnym i samorządowym a szczególnie Pani Renacie Wierzbickiej, Pani Dorocie Barańskiej, Firmie Pogrzebowej GAMMA, Paniom w drukarni TOP-DRUK, a także Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 15 - za życzliwość i współpracę.
Dziękuję wszystkim Grupom , Stowarzyszeniom i Ruchom działającym przy Parafii:
 • Caritasowi (Paniom: Ani, Gieni, Wiesi, …)
 • Członkom Żywego Różańca
 • Towarzystwu Przyjaciół Seminarium,
 • Odnowie w Duchu św.
 • Uczestnikom Kręgu biblijnego
Wszystkim za wszystko składam serdeczne „Bóg zapłać”!
Wasz proboszcz - Ks. Stanisław Wójcik

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK 2013
 
Rok 2013 Ojciec św. Benedykt XVI ogłosił Rokiem Wiary – „ Jesteście solą ziemi”.
Miniony rok przyniósł wiele wydarzeń. Rok 2013 to 7 rok mojej pracy w tej parafii.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU 2013:
 • 20 stycznia 2013 - kolejny raz wspólnie kolędowaliśmy na plebanii dzieląc się opłatkiem.
 • 20 - 26 lutego 2013 - odbyły się rekolekcje wielkopostne, które prowadził O. Nikodem Suchanek (Franciszkanin).
 • 28 lutego 2013 - zakończenie pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI.
 • 13 marca 2013 - wybór nowego papieża. W drugim dniu konklawe papieżem został wybrany kardynał Jorge Mario Bergoglio (z Argentyny), który przyjął imię Franciszek.
 • 2 kwietnia 2013 - kolejny raz na stadionie na Białym Kamieniu spotkaliśmy się na Mszy Świętej, aby modlić się o szybką kanonizację błogosławionego Jana Pawła II.
 • 23 kwietnia 2013 - odpust parafialny. Uroczystościom odpustowym św. Wojciecha przewodniczył Ks. Bp Ignacy DEC. Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia konfesjonałów i bocznych ławek, oraz udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.
 • 13 maja do 13 października - uczestniczyliśmy w nabożeństwach Fatimskich, które prowadził Ks. Proboszcz.
 • 18 maja 2013 - w naszym kościele miało miejsce misterium słowno-muzyczne "Tajemnica Światła"
 • 30 maja 2013 - Uroczystość Bożego Ciała. Po raz drugi w procesji Bożego Ciała przeszły wspólnie trzy parafie Piaskowej Góry. Procesja zakończyła się w strugach deszczu. Jak zwykle po zakończeniu procesji na placu kościelnym rozpoczął się Festyn Parafialny.
 • 29 czerwca 2013 - zmiany personalne w naszej parafii. Ksiądz Biskup przeniósł Ks. Piotra Mycana z naszej parafii do Boguszowa, zaś do nas skierował Ks. Pawła Dancewicza z parafii Aniołów Stróżów z Wałbrzycha.
 • 9 sierpnia 2013 - z Księdzem Biskupem wzięliśmy udział w zakończeniu 10 Pielgrzymki Diecezjalnej na Jasnej Górze
 • październik 2013 - Październik to miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. W tym roku dzieci szkolne i młodzież licznie uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych.
 • Adwent 2013 - Rozpoczął się nowy rok liturgiczny pod hasłem "Wierzę w Syna Bożego". Roraty prowadził je Ks. Paweł Dancewicz. Za przygotowanie nas do głębokiego przeżycia świąt Bożego Narodzenia – Księże Pawle – serdeczne Bóg zapłać!
Odwiedziny chorych
Chorych odwiedzamy w I soboty miesiąca 25 osób:
Ks. Paweł – 15; Ks. Proboszcz – 10
W niedzielę Pan szafarz Mirosław Kochalewicz roznosi Komunię św. 10 chorym
 
DZIAŁALNOŚĆ PARAFII:
 
Katechizacja:
Na terenie parafii jest szkoła podstawowa nr 15 i przedszkole. Dzieci są objęte katechezą w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
Zajęcia prowadzą: Ks. Paweł Dancewicz i katechetka p. Mieczysława Mierzejewska.
Ks. Paweł przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania,
Pani Mieczysława przygotowuje dzieci do pełnego uczestnictwa we Mszy św.
 
Czytelnictwo:
Gość Niedzielny – 50
Mały Gość – 30
Niedziela – 25
Nasza droga – 7
Świat misji – 4
Misje dzisiaj – 4
L’osservatore Romano – 4
 
Finanse:
Parafia nie posiada długu.
Dochody - budowa kościoła:
saldo z roku 2012 : 92.471,06 zł
w 2013 zebrano : 144.045,48 zł
RAZEM : 236.516,54 zł
 
Ogrzewanie kościoła:
zebrano na ogrzewanie : 10.900 zł
koszt ogrzewania : 19.537,46 zł
 
Wydatki:
Prace przy kościele : 161.544.08 zł
Dopłata do ogrzewania : 8.637.46 zł
SALDO : 66.355
Środki na koncie depozytowym = 15.580,40 zł
 
CARITAS
saldo z roku 2012 - 6.999,53 zł
przychody w roku 2013 - 4.443,00 zł
rozchody 2013 - 2.364,40 zł (zapomogi, obiady, lekarstwa, przybory szkolne, odzież zimowa…)
pozostaje 9.078,13 zł

 

Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego w Świdnicy.
Ofiary ze składek Towarzystwa na Seminarium wyniosły:
w roku 2009 - 3.099,50 zł
w roku 2010 - 2.214,10 zł
w roku 2011 - 1.966,00 zł
w roku 2012 - 1.835,00 zł
w roku 2013 - 2.184,00 zł
 
Inwestycje 2013 w naszym kościele:
 • Nowa więźba dachowa przy wieży,
 • Kompleksowe prace sufitu kościoła,
 • Malowanie całego kościoła
 • Nowe oświetlenie kościoła: zainstalowano nowe włoskie żyrandole typu Maria - Teresa, w żyrandolach zainstalowano żarówki 3W LED - dające bardzo duże oszczędności w poborze energii elektrycznej
 • Zainstalowano oświetlenie stacji Drogi Krzyżowej - wykonane także w technologii LED,
 • Zabudowano wnęki pod schodami prowadzącymi na chór - w wyniku tego pozyskano dwa pomieszczenia - jedno z przeznaczeniem na środki i sprzęt do utrzymania czystości kościoła, drugie na materiały do dekoracji kościoła.
 • Oddano do użytku drugą zakrystię - wykonano nowy podwieszany sufit, wykonano nowe pomieszczenie sanitarne (łazienka + WC), oraz pomieszczenie na prasowalnię.
 • Przy ołtarzu głównym przygotowano miejsce na relikwie św. Wojciecha.
 • Odnowiono 2 puszki na komunikanty oraz drugą parę dzwonków.
 
Inwestycje na plebanii:
Od czerwca 2012 plebania, kaplica i zabudowania (wraz z całym terenem) nie należy już do parafii. Parafia została wywłaszczona i nie wypłacono za to żadnego odszkodowania. W związku z powyższym nie dokonywano żadnych inwestycji na plebanii.
 
Plany na przyszłość:
 • umeblowanie drugiej zakrystii,
 • budowa ołtarza głównego wraz z tabernakulum,
 • wykonanie nowych ławek do kościoła,
 • budowa nowej plebanii - po otrzymaniu odszkodowania za istniejącą.
Podziękowania:
 
Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich tworzących naszą Wspólnotę Parafialną - za serdeczność, życzliwość i dobroć jaką od Was doznaję. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom, sponsorom i darczyńcom.
 
Dziękuję Ks. Pawłowi,
Panom: Jerzemu – kościelnemu i Andrzejowi – organiście.
Dziękuję Paniom: Mariannie, Honoratce, Halince, to dzięki nim plebania jest zadbana, a my nie chodzimy głodni.
Wielkie dzięki panu Mirkowi – szafarzowi, wszystkim lektorom, ministrantom i kandydatom.
Podziękowania kieruję także do pani Mieci Mierzejewskiej – katechetki i oraz pani Tereni Kasperowicz.
Szczególną wdzięczność kieruje do Pana Jacka Kramnika – kierownika budowy kościoła.
 
Bardzo serdecznie dziękuję paniom: Krysi Kruhlak, Wandzi Gieza, Wandzi Chudobskiej z mężem, Pani Neli z mężem, za wszelką pomoc i ich posługę na rzecz nasze Parafii. Dziękuję paniom dbającym o kwiaty i piękno naszego kościoła: Uli, Gieni, Jadzi i Pani Kasi.
Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Rady Parafialnej, a wśród niej do Panów: Stanisława, Czesława, ,Zbyszka, Jana i Mariusza – dziękuję za Waszą dyspozycyjność i za to, że zawsze mogę na Was liczyć.

 

Dziękuję Władzom lokalnym i samorządowym a szczególnie Pani Renacie Wierzbickiej, a także Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 15 - za życzliwość i współpracę.
Dziękuję wszystkim Grupom , Stowarzyszeniom i Ruchom działającym przy Parafii:
Caritasowi (Paniom: Ani, Wiesi, Broni …)
Członkom Żywego Różańca
Towarzystwu Przyjaciół Seminarium,
Odnowie w Duchu św.
Uczestnikom Kręgu biblijnego
Wszystkim za wszystko składam serdeczne
„Bóg zapłać”!
Wasz proboszcz - Ks. Stanisław Wójcik

Parafia Świętego Wojciecha B.i M. w Wałbrzychu © 2021 Frontier Theme