Rzymskokatolicka Parafia Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wałbrzychu

Kancelaria

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH ORAZ KATOLICKIEGO POGRZEBU.
 
CHRZEST:
·         AKT URODZENIA DZIECKA (ODPIS),
·         WYCIĄG Z AKTU ŚLUBU KOŚCIELNEGO RODZICÓW,
·         DANE RODZICÓW CHRZESTNYCH (IMIONA, NAZWISKA, DATY URODZENIA, ADRESY),
·         ZAŚWIADCZENIA Z PARAFII ZAMIESZKANIA RODZICÓW CHRZESTNYCH O PRAKTYKOWANIU WIARY.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA:
·         METRYKA CHRZTU DZIECKA
·         BIERZMOWANIE:
·         METRYKA CHRZTU,
·         ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W KATECHEZIE LUB OSTATNIE ŚWIADECTWO KATECHIZACJI,
-         W PRZYPADKU OSÓB STARSZYCH - ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KATECHIZACJI SZKOLNEJ.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
·         METRYKA CHRZTU Z WPISEM O UDZIELONYM SAKRAMENCIE BIERZMOWANIA,
·         DOWÓD OSOBISTY,
·         OSTATNIE ŚWIADECTWO Z RELIGII,
·         ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W KATECHEZIE MAŁŻEŃSKIEJ,
·         ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU STANU CYWILNEGO (niezbędne, gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno - prawne (tzw. ślub konkordatowy)
          LUB AKT ŚLUBU JEŚLI ZWIĄZEK CYWILNY ZAWARTO WCZEŚNIEJ.
uwaga ! metrykę chrztu należy odebrać w parafii gdzie został udzielony sakrament chrztu.

POGRZEB KATOLICKI:
·         AKT ZGONU,
·         ZAŚWIADCZENIE O UDZIELENIU SAKRAMENTU CHORYCH I WIATYKU (KOMUNII ŚWIĘTEJ) - JEŻELI ZGON NASTĄPIŁ POZA PARAFIĄ LUB W SZPITALU (WYSTAWIA JE KAPELAN SZPITALA).
Parafia Świętego Wojciecha B.i M. w Wałbrzychu © 2021 Frontier Theme